sobota, 8 sierpnia

Oznaczenie treści
 

Various Artists - Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)

(2019)
Inne

Obserwuj premierę
Oceń:

Oceń:


Various Artists - Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)

Data premiery

piątek
07.06.2019
Flaga regionu Polska

zgłoś poprawkę

Informacje

Gatunek:
Inne
Ranking:
-   -

Tagi:
[dodaj]
Odnośniki:
[dodaj]

"Dwupłytowy album zatytułowany "Ufam, że mnie słyszycie" ukazuje się w związku z 40. rocznicą Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Miała ona miejsce w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Na papieskim szlaku znalazły się: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, a także: Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ i Kalwaria Zebrzydowska.
Tytuł albumu "Ufam, że mnie słyszycie" jest zainspirowany słowami papieskiej homilii wygłoszonej 3 czerwca na Wzgórzu Lecha w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jan Paweł II wyraził wówczas nadzieję, że to, co mówi na polskiej ziemi, za pośrednictwem środków masowego przekazu dociera do rodaków na całym świecie. A w ówczesnej sytuacji politycznej wcale nie było to oczywiste.
Dziś, kiedy sytuacja polityczna, a co za tym idzie relacje państwo ¬– Kościół zasadniczo zmieniły się, w tym zawołaniu "Ufam, że mnie słyszycie" wybrzmiewa już inne oczekiwanie. Chodzi o to, aby przesłanie Jana Pawła II było wciąż poznawane i przyjmowane i aby kolejne pokolenia potwierdzały jego aktualność.
Pierwsza płyta z podtytułem "Alfabet nauczania Jana Pawła II" jest wyborem fragmentów wypowiedzi papieża pochodzących z jego pielgrzymek do Polski odbywanych w latach 1979-2002. Ich przewodni motyw można ująć w słowach "niepodległość ducha i Ojczyzny". Jan Paweł II nauczał bowiem, że wolność, sukces ekonomiczny, rozwój kultury, dobrobyt materialny oraz pomyślność osobista i społeczna kraju ściśle wiążą się z wartościami duchowymi, z postawą "więcej być niż mieć".
Druga płyta z podtytułem "Na szlaku pielgrzymki bez precedensu" jest dźwiękowym zapisem relacji z I pielgrzymki do Polski z uwzględnieniem jej kontekstu politycznego. Z perspektywy minionych 40 lat warto przypomnieć przed jakimi dylematami stanął zarówno rząd Polski Ludowej jak i strona kościelna w związku z wyborem Polaka na papieża i zaproszeniem go do Ojczyzny.
Wypowiedzi Jana Pawła II zamieszczone w prezentowanym dwupłytowym albumie wzajemnie do siebie nawiązują i uzupełniają się, bowiem treść przesłania, które papież skierował do rodaków w 1979 roku, rozwijał i kontynuował we wszystkich swoich kolejnych pielgrzymkach. " -Elżbieta Staniszewska
Lista utworów:
CD 1
1. Apel Jasnogórski dziedzictwem polskiego milenium (Apel Jasnogórski z młodzieżą – Częstochowa, 18. 06. 1983)
2. Być i mieć – "Być" to znaczy wymagać od siebie (homilia – Gdańsk, Westerplatte, 12. 06. 1987)
3. Człowiek jest drogą Kościoła (przemówienie podczas posiedzenia 169 Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski – Warszawa, 9. 06. 1991)
4. Dekalog – w jego centrum przykazanie "Nie zabijaj" (homilia – Radom, lotnisko, 4. 06. 1991) / Dekalog – piękne słowo "uczciwość" (homilia – Płock, 7. 06. 1991)
5. Europa – wizja Europejskiej Wspólnoty Ducha (przemówienie w Parlamencie – Warszawa, 11. 06. 1999)
6. Franciszkańska 3 – "Śpiewaj z nami!" (spotkanie z młodzieżą – okno domu arcybiskupów krakowskich – Kraków, 22. 06. 1983)
7. Grzech – "Jesteście skazani, ale nie potępieni" (przemówienie w zakładzie karnym – Płock, 7. 06. 1991) / Grzech – sprawa, której nie można zepchnąć na dalszy plan (Apel Jasnogórski z młodzieżą – Częstochowa, 18. 06. 1983)
8. Holokaust – "Shalom" – spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej (przemówienie w czasie spotkania ze społecznością żydowską – Warszawa, 9. 06. 1991)
9. Idea niepodległości – Nowy głos Ojczyzny (przemówienie powitalne prezydenta Lecha Wałęsy i Jana Pawła II – (Koszalin, 2. 06. 1991) / Idea niepodległości – Imperatyw zmartwychwstania / przemówienie do świata kultury - (Warszawa, Teatr Narodowy, 8. 06. 1991) / Idea niepodległości – Poznańskie Krzyże (homilia w czasie liturgii słowa – (Poznań, Plac Mickiewicza, 3. 06. 1997)
10. Jasna Góra – serce Kościoła i Ojczyzny (homilia – Częstochowa, Jasna Góra, 4. 06. 1979)
11. Kultura – talent i człowieczeństwo (przemówienie do świata kultury – Warszawa, Teatr Narodowy, 8. 06. 1991)
12. Laikat – czyli jakiej aktywności potrzebuje Kościół (do laikatu – homilia w czasie liturgii słowa – Olsztyn, 6. 06. 1991)
13. Łagiewniki – stąd wychodzi iskra Bożego miłosierdzia (homilia podczas Mszy św. i konsekracji sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki, 17. 08. 2002)
14. Młodzież – spotkanie "dwóch płuc" Europy (homilia podczas Mszy św. – VI Światowy Dzień Młodzieży – Częstochowa, Jasna Góra, 15. 08. 1991)
15. Nauka społeczna Kościoła i normalizacja stosunków państwo – Kościół obroną podstawowych praw człowieka (przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski – Częstochowa, Jasna Góra, 05. 06. 1979) / Neutralny światopogląd – ateizacja czy wolność sumienia (homilia w czasie Mszy św. – Lubaczów, 3. 06. 1991)
16. Ojczyzna – Prymas Tysiąclecia rzecznikiem dobrego imienia Polski (homilia w czasie Mszy św. – Warszawa, katedra św. Jana, 16. 06. 1983)
17. Przebaczenie – Przebaczenie nie jest rezygnacją z prawdy i sprawiedliwości (Apel Jasnogórski – Częstochowa, Jasna Góra, 19. 06. 1983)
18. Rodzina współczesnym znakiem sprzeciwu (homilia podczas Mszy św. dla rodzin – Szczecin, 11. 06. 1987)
19. Solidarność – program solidarności ponad programem walki (homilia dla świata pracy – Gdańsk-Zaspa, 12. 06. 1987)
20. Świętość – droga do zwycięstwa jaką ukazuje Bóg (homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej – Kraków, 22. 06. 1983)
21. Tolerancja i ekumenizm – nie wystarcza tolerancja, nie wystarcza akceptacja (przemówienie w czasie nabożeństwa ekumenicznego – Wrocław, Hala Ludowa, 31. 05. 1997)
22. Ubóstwo – umieć być dobrym jak chleb (homilia na zakończenie Kongresu Eucharystycznego – Wrocław, 1. 06. 1997)
23. Wiara i nauka – modlitwa "pielgrzyma z Krakowa od Dominikanów" (przemówienie podczas nabożeństwa – Licheń, 7. 06. 1999) / Wiara i nauka – odwaga wiary i odwaga rozumu (przemówienie do rektorów – Toruń, 7. 06. 1999)
24. Ziemia – "Oblicze ziemi, tej Ziemi!" (homilia – Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2. 06. 1979)
Materiały dźwiękowe z pielgrzymek papieskich pochodzą z Archiwum Polskiego Radia i publikowane są za zgodą Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej (Watykan). Wypowiedzi ks. kard. Stefana Wyszyńskiego pochodzą z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
CD 2
1. Powitanie Przemówienie prof. Henryka Jabłońskiego – przewodniczącego Rady Państwa / Przemówienie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski / Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II - (Warszawa, Okęcie, 2. 06. 1979)
2. Nieoczekiwany gość / Trudna decyzja – wypowiedź prof. Jana Żaryna / Nowe impulsy współdziałania – fragment przemówienia Edwarda Gierka – I sekretarza Komitetu Centralnego Partii – (Belweder, Warszawa, 2. 06. 1979)
3. Plac Zwycięstwa / Klucz do rozumienia rzeczywistości – fragment homilii – (Plac Zwycięstwa, Warszawa, 2. 06. 1979)
4. Gniezno / Ufam, że mnie słyszą! – fragment homilii – (Gniezno, Wzgórze Lecha, 3. 06. 1979)
5. Złota róża / Nowa katastrofa Polski – fragment przemówienia Władysława Gomułki – I sekretarza KC PZPR – (Poznań, 17. 04. 1966) / Pan Bóg nie śpieszył się – wypowiedź ks. kard. Stefan Wyszyńskiego – prymasa Polski (Warszawa, 1980) / Złota róża Jana Pawła II – fragment homilii – (Jasna Góra, 4. 06. 1979)
Jasna Góra – audiencja ogólna
6. Nie ma zgody na Śląsk – wypowiedź prof. Jana Żaryna / Szczęść Boże! – fragment homilii do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – (Jasna Góra, 6. 06. 1979)
7. Atmosfera wysokiego napięcia – fragment wypowiedzi do profesorów i studentów / Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – (Jasna Góra, 6. 06. 1979)
8. Trzy doby na wałach jasnogórskich – wspomnienie red. Andrzeja Matula
9. Chodź ze mną! – fragment homilii do młodzieży seminaryjnej – (Jasna Góra, 6. 06. 1979)
10. Brał tylko kartkę i pióro – wspomnienie ks. kard. Stanisława Dziwisza
11. O dialogu bez kompleksów / Trzeba powiedzieć kim się chce być – wypowiedź Jana Pawła II podczas
169 posiedzenia Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski – (Jasna Góra, 6. 06. 1979)
Moja miłość do Krakowa
12. Dyskretna nieobecność prymasa – wypowiedź prof. Jana Żaryna / Zaginiony obywatel z Krakowa – wypowiedź – (Kraków, Franciszkańska 3, 6. 06. 1979)
13. Moja miłość do Krakowa... – spotkanie Jana Pawła II ze światem nauki i kultury – (kościół oo. Paulinów na Skałce, Kraków, 8. 08. 1979)
14. Nie będziemy nigdy sami – spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą na placu (przed kościołem oo. Paulinów na Skałce, Kraków, 8. 08. 1979)
15. Wielkość i nędza człowieka – fragment homilii, (Oświęcim-Brzezinka / Auschwitz Birkenau, 7. 06. 1979)
16. Kazanie z ogniem – fragment homilii – (Kraków – opactwo oo. Cystersów w Mogile k. Nowej Huty, 9. 06. 1979)
Pielgrzymka sentymentalna
17. Habemus papam w Wadowicach – fragment przemówienia w Wadowicach, (7. 06. 1979)
18. Najczęściej przybywałem tu sam – fragment przemówienia w sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, (7. 06. 1979)
19. Bierzmowanie dziejów – fragment homilii – (Kraków, Błonia, 10. 06. 1979) 2:14
Pożegnanie
20. Zanim stąd odejdę – fragment homilii – (Kraków, Błonia, 10. 06. 1979)
21. Dziękuję i arrivederci! – podziękowanie dziennikarzom – (Kraków, Franciszkańska 3, 10. 06. 1979)
22. To było wydarzenie bez precedensu – fragment przemówienia pożegnalnego Jana Pawła II – (Kraków-Balice, 10. 06. 1979)
Materiały dźwiękowe z pielgrzymek papieskich pochodzą z Archiwum Polskiego Radia i publikowane są za zgodą Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej (Watykan). Wypowiedzi ks. kard. Stefana Wyszyńskiego pochodzą z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała WyszyńskiegoKomentarze

Nie ma jeszcze komentarzy
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią na temat tej premiery!
Dodaj komentarz


Kod CAPTCHA

Zatwierdź

Recenzje

Nie ma jeszcze żadnych recenzji. A może Ty dodasz swoją?

Oznaczenie treści
Najczęściej zadawane pytania

Kiedy płyta Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski) będzie miała swoją premierę?

Płyta zadebiutuje 7 czerwca 2019 (data wydania w Polsce). Aby zmienić wyświetlaną datę należy kliknąć w odpowiednią flagę. Opcja zmiany domyślnie wyświetlanego regionu dostępna jest w ustawieniach konta.

Chcę dostawać na bieżąco informacje o zmianach dotyczących płyty. W jaki sposób tego dokonać?

Aby śledzić wiadomości o płycie skorzystaj z przycisku "Obserwuj premierę" znajdującego się na pasku z opcjami. Powiadomienia o zmianach zostaną wysłane na e-mail oraz pojawią się na stronie "Aktualności".

W jaki sposób mogę polecić płytę znajomym?

Tytuł polecić można poprzez polubienie strony w serwisie Facebook lub ysłanie wiadomości na e-mail znajomych. Funkcje te dostępne są na pasku z opcjami, który znajduje się w górnej sekcji strony.

W jakiej cenie mogę nabyć płytę?

Żeby dowiedzieć się ile należy odłożyć na płytę kliknij tutaj: Ceneo lub Skąpiec.

Chcę kupić płytę Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski). W którym sklepie jest dostępny do zamówienia ten produkt?

Płyta jest do kupienia tutaj. Sklepy, które sprzedają ten produkt znajdują się w polu "Gdzie kupić?" umieszczonym po prawej stronie.

W którym miejscu mogę znaleźć najświeższe wiadomości odnośnie płyty Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)?

W celu zobaczenia nowych doniesień należy skorzystać z kolumny "Newsy" znajdującej się z prawej strony.

Gdzie mogę przypisać notę dla tego produktu?

Aby ocenić płytę trzeba przyporządkować odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, a następnie zaznaczyć wybór kliknięciem. Swój głos mogą oddać jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu.

Jaką metodą obliczono ocenę płyty?

Premiera płyty Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski) nie dostała jeszcze oceny. Użytkownicy mogą oceniać tytuły jeszcze przed pojawieniem się ich na rynku, wyrażając w ten sposób swoje oczekiwania. System umożliwia późniejszą modyfikację przyznanych głosów – w tym celu użytkownik powinien wybrać inną wartość w polu "Ocena". Ocena w serwisie to średnia ważona, gdzie waga głosu zależy przede wszystkim od stażu użytkownika.

Który wykonawca stworzył płytę Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)?

Autorem jest Various Artists. Żeby poznać inne płyty od tego artysty należy kliknąć utaj albo kliknąć w nazwę w zakładce "Informacje".

Kto sprawuje pieczę nad wydaniem tej płyty?

Płyta ma być wydana przez Firma Księgarska Olesiejuk. Żeby zobaczyć jakie inne płyty zostały wydane przez tę firmę należy skorzystać z ego odnośnika lub udać się do pola "Informacje" i kliknąć w nazwę wydawcy.

Spostrzegłem na waszej stronie omyłkowe dane. W jaki sposób mogę zgłosić poprawkę?

Aby to zrobić należy skorzystać z opcji "zgłoś poprawkę" znajdującej się nad polem "Informacje". Funkcja ta pozwala na zgłoszenie uaktualnienia informacji takich jak data wydania czy modyfikacja opisu, a także umożliwia dodanie nowych zwiastunów, trailerów, okładek lub plakatów.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat:
Kiedy premiera Various Artists - Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)? Kiedy wychodzi Various Artists - Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski)?
Data wydania płyty zaplanowana została na 07.06.2019. Nowa płyta Various Artists z 2019 roku to główny temat tego artykułu i tej podstrony. U nas znajdziesz listę utworów (tracklista), newsy i nadchodzące single, promujące nowe dzieło artysty. Pooglądaj zwiastun i przeczytaj naszą zapowiedź. Znajdziesz tutaj również galerię zdjęć, zwiastuny, trailery, klipy wideo, nasze recenzje oraz oceny, dzięki czemu poznasz interesujące nowości oraz zapowiedzi, a także wszystkie nadchodzące premiery 2019 roku.
Data ostatniej aktualizacji:

 Gdzie kupić?

 Tagi


Nie przypisano jeszcze tagów
Dodaj tag

 W sklepach

Nowa płyta Various Artists - Ufam, że mnie słyszycie! (40 rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski) data premiery

Wszystkie daty wydania:
  • Flaga Polska 7 czerwca 2019, piątek
    (polska data)

Recently Viewed

Wpisz minimum 3 znaki!
Komunikat
OK
Opcje
Tak
Anuluj
Potwierdzenie
Tak
Nie