wtorek, 21 maja

Regulamin serwisu DataPremiery.pl


Korzystanie z serwisu DataPremiery.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu.


1. Oznaczenia i skróty, do których odnosi się treść niniejszego regulaminu
 1. Regulamin - przez regulamin rozumie się treść poniższego regulaminu
 2. Serwis - przez serwis rozumie się usługi internetowe w formie strony internetowej umieszczonej pod domeną datapremiery.pl.
 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna, która zaakceptowała regulamin oraz zarejestrowała się w celu korzystania z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę na korzystanie z Serwisu od przedstawiciela ustawowego. W przypadku korzystania z Serwisu przez taką osobę Administrator domniemywa, że uzyskała ona zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika


2. Zasady korzystania z serwisu
 1. Użytkownik serwisu zgadza się nie zamieszczać w serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, jak również treści naruszających ogólne zasady współżycia społecznego w tym w szczególności:
  - treści obraźliwych, wulgarnych, mających charakter rasistowski, faszystowski, szerzących nienawiść i przemoc
  - treści o charakterze pornograficznym
  - treści łamiących prawo autorskie
 2. W przypadku naruszenia punktu powyższego, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści go łamiących bez powiadomienia autora tychże treści o tym fakcie.
 3. W przypadku podania adresu e-mail w czasie korzystania z serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie tego adresu przez właściciela serwisu w celach informacyjnych i marketingowych.
 4. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu internetowego, w szczególności bazy danych premier.


3. Polityka Prywatności
Zasady Polityki Prywatności opisano na stronie Polityka Prywatności.


4. W jaki sposób korzystamy z plików Cookies?
Sposób korzystania z plików Cookies opisano w Polityce Cookies.


5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin ten może ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmieniona wersja regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie.
 2. Korzystanie z serwisu przez użytkownika po zmianach regulaminu oznacza akceptację nowej, zmienionej wersji regulaminu.
 3. O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy Cię na stronie głównej Serwisu i/lub mailowo.
Wpisz minimum 3 znaki!
Komunikat
OK
Opcje
Tak
Anuluj
Potwierdzenie
Tak
Nie